Our Blog

Particular unaffected projection sentiments no my. Music marry as at cause party worth weeks. Saw how marianne graceful dissuade new outlived prospect followed. Uneasy no settle whence nature narrow in afraid.
12.06.2020
Lego projektēšanas skolā radītās īsfilmas

2019./2020. mācību gada laikā skolēni ne tikai apguva dažādas Lego konstrukciju izveidošanas metodes, bet apguva arī aplikāciju StopMotion Studio fotografējot un aplikāciju iMovie montējot īsfilmas.

Read More
15.01.2020
Lego filma “Kā radās Latvijas ezeri un kalni”

Latviešu tautas teika “Kā radās Latvijas ezeri un kalni”. Ogres sākumskola, Lego projektēšanas skola, 2019. – 2020. mācību gads, mūzika Uldis Marhilēvičs “Atmiņas”, iMovie, Stop Motion Studio, LEGO.

Read More
11.06.2019
Virtuālais planetārijs

Aizraujošā mācību vidē, uzliekot 3D virtuālās realitātes brilles, skolēni devās virtuālajā ekskursijā, kuras laikā iepazina vulkānus, visumu – galaktikas, zvaigznes, planētas, kā arī iepazina ar to saistītās profesijas.

Read More
07.05.2019
Luga “Sprīdītis” smilšu animācijas uzveduma formā

Ogres sākumskolas 3. un 4. klašu skolēniem bija unikāla iespēja iepazīties ar Annas Brigaderes lugas “Sprīdītis” literāri muzikālu smilšu animācijas uzvedumu.

Read More
03.05.2019
Tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi

1.a klases un 1.b skolēniem “Jauno lasītāju kluba” ietvaros bija lieliska iespēja apmeklēt izzinošu, radošu un sirsnīgu nodarbību, kuru vadīja bērnu grāmatas “Koko un Riko” autore Evija Gulbe.

Read More
17.04.2019
Peldēšanas nodarbības

Skolēniem tika attīstītas ne tikai konkrētas peldētprasmes, bet arī sadarbības prasmes, domāšanas prasmes un fiziskā sagatavotība.

Read More
17.04.2019
Jauno satiksmes dalībnieku programma

Skolēniem radīta izpratne par satiksmes drošību, satiksmes noteikumiem un velo uzbūvi.

Read More
17.04.2019
Konkurss “Esam droši uz ielas!”

Ceļu satiksmes noteikumu zināšanas un riteņbraukšanas iemaņas bija iespēja pārbaudīt Ogres sākumskolas rīkotajā konkursā “Esam droši uz ielas”.

Read More
17.04.2019
Individuālās nodarbības valodas attīstībai

Projekta laikā ir iespēja dziļāk individuāli novērtēt bērna spējas, izpēti un sākotnējā logopēdiskā slēdziena noteikšana.

Read More
17.04.2019
Jauno lasītāju klubs

Šo nodarbību laikā skolēni pilnveidoja lasīšanas tehniku un izmantojot dažādas metodes, attīstīja teksta izpratni.

Read More
17.04.2019
Diskusiju klubs

Diskusiju klubā attīsta skolēnu uzticēšanos, izpratni, atvērtību, ka katrs var kļūdīties, sevišķi svešvalodu apguves procesā.

Read More
17.04.2019
Dabaszinību nometne. Divdesmit domājoši dabas draugi

Tās mērķis – izglītojamo kompetenču paplašināšana vides jautājumos, izmantojot mācību vizītes, darbojoties praktiskajās un radošajās darbnīcās.

Read More
17.04.2019
Mazās brīnumzemes izbraukuma nodarbība

Ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē.

Read More
17.04.2019
Praktiskās nodarbības robotikā

Nodarbībās attīstīta skolēnu tehniskā domāšana, programmēšanas prasmes, veidojot robotus gan pēc instrukcijām, gan pašu izdomātus.

Read More
17.04.2019
LEGO projektēšanas skola

LEGO nodarbībās tiek attīstīta skolēnu sīkā motorika, pirkstu muskulatūra, kas ir ļoti svarīga komponente skolēnu vispārējā attīstībā – lasītprasme, rakstītprasme, matemātiskās pamatprasmes.

Read More
17.04.2019
Tehniskās jaunrades klubs

Tehniskā jaunrades klubā skolēni uzlabojuši savas izzāģēšanas prasmes, iemācījušies patstāvīgi izmantot interneta resursus rasējumu atrašanai un pielāgošanai darba izgatavošanai.

Read More
17.04.2019
Mācību vizīte Latvijas Dabas muzejs

Latvijas Dabas muzejā skolēni gida pavadībā apskatīja entomoloģijas ekspozīciju, uzzinot interesantus faktus par kukaiņiem.

Read More
17.04.2019
Mācību vizīte – Tērvetes dabas parka vides izziņas programma

Tērvetes dabas parka vides izziņas programmā notika ekspedīcija – izzini mežu.

Read More
17.04.2019
Pedagoga palīgs dabaszinības stundās

Skolotāja palīga darbs ar bērniem mācību stundās ļoti palīdz audzēkņiem koncentrēties, noturēt uzmanību, paveikt darbu līdz galam, sajust gandarījumu par izdarīto.

Read More
17.04.2019
Individuālās nodarbības matemātikā

Lai skolēni ar mācīšanās grūtībām veiksmīgi varētu apgūt paredzamo mācību satura apjomu matemātikā, ir nepieciešama palīdzība - individuālā pieeja mācību procesā.

Read More
Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001