Dabaszinību nometne. Divdesmit domājoši dabas draugi

Tās mērķis – izglītojamo kompetenču paplašināšana vides jautājumos, izmantojot mācību vizītes, darbojoties praktiskajās un radošajās darbnīcās.

No 2019. gada 11. marta līdz 15. martam projekta Nr.“8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros norisinājās 5 dienu dienas nometne pavasara brīvdienās “Divdesmit domājoši dabas draugi”. Šī vides izglītības nometne bija daļa no projekta, kas skolā tiek īstenots 2 mācību gadu laikā. Tās mērķis – izglītojamo kompetenču paplašināšana vides jautājumos, izmantojot mācību vizītes, darbojoties praktiskajās un radošajās darbnīcās. Ilgtermiņā veicināt atbildīgu, aizsargājošu un apkārtējo vidi saudzējošu dzīvesveidu.

Nometnē piedalījās 20 Ogres sākumskolas 1.-2.klašu skolēni, kuri parādījuši savu interesi par mācībām, centību un mērķtiecību, piedaloties skolas organizētajās olimpiādēs un konkursos, kā arī pārstāvot skolu starpskolu olimpiādē.

Nometnes norises atskaite

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001