Aktivitātes

Ogres sākumskolas aktivitāšu realizācija projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001

Aktivitātes STEM mācību priekšmetu jēgpilnai apguvei

Lego projektēšanas skolā radītās īsfilmas

2019./2020. mācību gada laikā skolēni ne tikai apguva dažādas Lego konstrukciju izveidošanas metodes, bet apguva arī aplikāciju StopMotion Studio fotografējot un aplikāciju iMovie montējot īsfilmas.

Lasīt vairāk
Lego filma “Kā radās Latvijas ezeri un kalni”

Latviešu tautas teika “Kā radās Latvijas ezeri un kalni”. Ogres sākumskola, Lego projektēšanas skola, 2019. – 2020. mācību gads, mūzika Uldis Marhilēvičs “Atmiņas”, iMovie, Stop Motion Studio, LEGO.

Lasīt vairāk
Individuālās nodarbības matemātikā

Lai skolēni ar mācīšanās grūtībām veiksmīgi varētu apgūt paredzamo mācību satura apjomu matemātikā, ir nepieciešama palīdzība - individuālā pieeja mācību procesā.

Lasīt vairāk
Apdāvināto un talantīgo klubiņš “Jaunie matemātiķi”

Izglītojamajiem, darbojoties klubiņā, uzlabojusies prasme analizēt, sintezēt, salīdzināt, vispārināt, abstrahēt, klasificēt, noteikt priekšmetu pazīmes, analizēt tekstu.

Lasīt vairāk
Pedagoga palīgs dabaszinības stundās

Skolotāja palīga darbs ar bērniem mācību stundās ļoti palīdz audzēkņiem koncentrēties, noturēt uzmanību, paveikt darbu līdz galam, sajust gandarījumu par izdarīto.

Lasīt vairāk
Mācību vizīte – Tērvetes dabas parka vides izziņas programma

Tērvetes dabas parka vides izziņas programmā notika ekspedīcija – izzini mežu.

Lasīt vairāk
Mācību vizīte Latvijas Dabas muzejs

Latvijas Dabas muzejā skolēni gida pavadībā apskatīja entomoloģijas ekspozīciju, uzzinot interesantus faktus par kukaiņiem.

Lasīt vairāk
Tehniskās jaunrades klubs

Tehniskā jaunrades klubā skolēni uzlabojuši savas izzāģēšanas prasmes, iemācījušies patstāvīgi izmantot interneta resursus rasējumu atrašanai un pielāgošanai darba izgatavošanai.

Lasīt vairāk
LEGO projektēšanas skola

LEGO nodarbībās tiek attīstīta skolēnu sīkā motorika, pirkstu muskulatūra, kas ir ļoti svarīga komponente skolēnu vispārējā attīstībā – lasītprasme, rakstītprasme, matemātiskās pamatprasmes.

Lasīt vairāk
Praktiskās nodarbības robotikā

Nodarbībās attīstīta skolēnu tehniskā domāšana, programmēšanas prasmes, veidojot robotus gan pēc instrukcijām, gan pašu izdomātus.

Lasīt vairāk
Mazās brīnumzemes izbraukuma nodarbība

Ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē.

Lasīt vairāk
Dabaszinību nometne. Divdesmit domājoši dabas draugi

Tās mērķis – izglītojamo kompetenču paplašināšana vides jautājumos, izmantojot mācību vizītes, darbojoties praktiskajās un radošajās darbnīcās.

Lasīt vairāk
Virtuālais planetārijs

Aizraujošā mācību vidē, uzliekot 3D virtuālās realitātes brilles, skolēni devās virtuālajā ekskursijā, kuras laikā iepazina vulkānus, visumu – galaktikas, zvaigznes, planētas, kā arī iepazina ar to saistītās profesijas.

Lasīt vairāk

Aktivitātes valodu jomā

Diskusiju klubs

Diskusiju klubā attīsta skolēnu uzticēšanos, izpratni, atvērtību, ka katrs var kļūdīties, sevišķi svešvalodu apguves procesā.

Lasīt vairāk
Jauno lasītāju klubs

Šo nodarbību laikā skolēni pilnveidoja lasīšanas tehniku un izmantojot dažādas metodes, attīstīja teksta izpratni.

Lasīt vairāk
Individuālās nodarbības valodas attīstībai

Projekta laikā ir iespēja dziļāk individuāli novērtēt bērna spējas, izpēti un sākotnējā logopēdiskā slēdziena noteikšana.

Lasīt vairāk
Tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi

1.a klases un 1.b skolēniem “Jauno lasītāju kluba” ietvaros bija lieliska iespēja apmeklēt izzinošu, radošu un sirsnīgu nodarbību, kuru vadīja bērnu grāmatas “Koko un Riko” autore Evija Gulbe.

Lasīt vairāk
Luga “Sprīdītis” smilšu animācijas uzveduma formā

Ogres sākumskolas 3. un 4. klašu skolēniem bija unikāla iespēja iepazīties ar Annas Brigaderes lugas “Sprīdītis” literāri muzikālu smilšu animācijas uzvedumu.

Lasīt vairāk

Aktivitātes multidisciplinārajā jomā

Jauno satiksmes dalībnieku programma

Skolēniem radīta izpratne par satiksmes drošību, satiksmes noteikumiem un velo uzbūvi.

Lasīt vairāk
Konkurss “Esam droši uz ielas!”

Ceļu satiksmes noteikumu zināšanas un riteņbraukšanas iemaņas bija iespēja pārbaudīt Ogres sākumskolas rīkotajā konkursā “Esam droši uz ielas”.

Lasīt vairāk
Peldēšanas nodarbības

Skolēniem tika attīstītas ne tikai konkrētas peldētprasmes, bet arī sadarbības prasmes, domāšanas prasmes un fiziskā sagatavotība.

Lasīt vairāk

Pedagogu profesionālās pilnveides programmas

Pieci Ogres sākumskolas pedagogi piedalījās profesionālās pilnveides programmās
Specifiskās mācības Dibels Next 0.-3. Anete Lasmane un Sandra Bērziņa.
Specifiskās mācības LMST- II Daiga Lipse.
Pedagogu profesionālās pilnveides programma robotikas jomā – pedagogiem, kuri strādā 1.-6. klasēs Arnis Ķierpe un Kalvis Kalniņš.
Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001