Konkurss “Esam droši uz ielas!”

Ceļu satiksmes noteikumu zināšanas un riteņbraukšanas iemaņas bija iespēja pārbaudīt Ogres sākumskolas rīkotajā konkursā “Esam droši uz ielas”.

12.oktobrī, Ogres sākumskolā tikās skolēnu komandas no vairākām Ogres novada skolām, lai savas ceļu satiksmes noteikumu zināšanas un riteņbraukšanas iemaņas parādītu Ogres sākumskolas rīkotajā konkursā “Esam droši uz ielas”.

Konkursā piedalījās 18 komandas no Ogres 1.vidusskolas, Ogres sākumskolas, Jaunogres vidusskolas, Taurupes pamatskolas, Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāles un Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra.

Ogres sākumskolas direktores vietniece Valda Bērziņa stāsta, ka konkurss tiek rīkots, lai bērni justos droši uz ceļa, pārbaudītu savas esošās zināšanas, prasmes un mācētu sevi pasargāt no dažādām situācijām uz ceļa. Konkursa mērķis ir paaugstināt bērnu zināšanu līmeni satiksmes drošības jautājumos un ceļu satiksmes noteikumos, pirmās palīdzības sniegšanā cietušajam, velosipēda uzbūves un bojājumu novēršanas jautājumos, kā arī pilnveidot velosipēdu vadīšanas meistarību sarežģītās situācijās uz ceļa, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kuros tiek ievainoti vai bojā iet bērni, kā arī veidot skolēnos pareizas uzvedības iemaņas, taktisku un iejūtīgu attieksmi pret citiem satiksmes dalībniekiem ar sacensību palīdzību.

Konkursā bija gan teorētiski, gan praktiski pārbaudījumi. Skolas bibliotēkā dalībnieki katrs atsevišķi pildīja Ceļu satiksmes un drošības direkcijas veidotu testu, ko parasti kārto, lai iegūtu tiesības braukt ar velosipēdu. Skolas zālē bērni pildīja dažādus uzdevumus par ceļu satiksmes noteikumiem un pirmo palīdzību cietušajam, kā arī noteica velosipēda tehnisko stāvokli, bet skolas stadionā pārbaudīja savas iemaņas braukšanā ar velosipēdu.

Skolas direktores vietniece Aija Sirsniņa atzina, ka bērniem ir sliktas zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu: “Jautājumi bija vienkārši par to, kā rīkoties traumu vai ķīmisko apdegumu gadījumā, kas bērniem jāzina arī pārvietojoties ar velosipēdu. Zināšanas ir sliktas, bija ļoti daudz kļūdu.” Bet gandarījumu A.Sirsniņa pauda par bērnu praktiskajām iemaņām un zināšanām par velosipēda tehnisko uzbūvi. Konkursa noslēgumā kā uzvarētājs varēja justies ikviens, jo balvas- atstarotājus, kā arī nominācijas saņēma visas komandas.

Pasākuma bildes

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001