Praktiskās nodarbības robotikā

Nodarbībās attīstīta skolēnu tehniskā domāšana, programmēšanas prasmes, veidojot robotus gan pēc instrukcijām, gan pašu izdomātus.

Nodarbībās attīstīta skolēnu tehniskā domāšana, veidojot robotus gan pēc instrukcijām, gan pašu izdomātus. Panākta skolēnu savstarpējā sadarbība. Attīstīta skolēnu izpratne par robotu programmēšanas pamatiem.

Nodarbību mērķis bija veidot sapratni par robotu sensoru un motoru darbību, un komandu ieprogrammēšanu no vadības bloka, kas pamatā arī izdevās. Tālāk skolēni apguva iemaņas liekot kopā vairāku motoru un sensoru darbību un secību, kas radīja jaunus izaicinājumus un arī izpratni par sistēmas kopdarbību, kas arī sekmīgi tika apgūta.

Nodarbībās izdevās veicināt savstarpējo sadarbību, radošo domāšanu, veidojot savus robotus. Apgūt programmēšanas pamatprasmes, saprotot robotu darbības algoritmus.

Robotu konstruēšana un programmēšana

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001