Tehniskās jaunrades klubs

Tehniskā jaunrades klubā skolēni uzlabojuši savas izzāģēšanas prasmes, iemācījušies patstāvīgi izmantot interneta resursus rasējumu atrašanai un pielāgošanai darba izgatavošanai.

Tehniskā jaunrades klubā izglītojamie darbojušies ar ļoti lielu interesi. Dalībnieki uzlabojuši savas izzāģēšanas prasmes, iemācījušies patstāvīgi izmantot interneta resursus rasējumu atrašanai un pielāgošanai darba izgatavošanai. Izglītojamie apguvuši fizikas pamatlikumības un attīstījuši savu radošo domāšanu, jo veidojuši pašizdomātus modeļus un izgājuši ceļu no idejas līdz rezultātam, izmantojot dažādus risinājumus un tehnoloģijas, kā arī uzlabojot savas sadarbības prasmes.

Izdevās:

  • Ieinteresēt skolēnus izgatavot mašīnu un lidmašīnu modeļus – gan pēc gataviem rasējumiem, gan arī pašu konstruētus.
  • Pilnveidot skolēnu prasmes un iemaņas darbā ar rotzāģi, uzlabot skolēnu lietpratību rasējumu lasīšanā un to izmantošanā darbam.
Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001