Mācību vizīte – Tērvetes dabas parka vides izziņas programma

Tērvetes dabas parka vides izziņas programmā notika ekspedīcija – izzini mežu.

Katru gadu Ogres sākumskolā notiek konkurss par labāko mācībās. Šogad olimpiāžu un konkursu laureāti projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 22. Maijā devās mācību vizītē lai piedalītos Tērvetes dabas parka vides izziņas programmā. Notika ekspedīcija – izzini mežu.

  • Skolēni saprata, ka dabaszinībās iegūtās zināšanas un prasmes ir izmantojamas ikdienas dzīvē.
  • Izzināja cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz mežu ekosistēmu.
  • Iepazina koksnes kā atjaunojama dabas resursa galvenos pārstrādes produktus.
  • Iepazinās ar meža saglabāšanas iespējām un nozīmi nākamajām paaudzēm.

Mācību vizītes laikā izglītojamie apskatīja arī tropu tauriņu māju, kurā iepazina tauriņu daudzveidību, nepieciešamos apstākļus, lai nodrošinātu tauriņu pilnvērtīgu dzīvi un atjaunotni.

Ekspedīcijas piedzīvojumi bildēs

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001