Mācību vizīte Latvijas Dabas muzejs

Latvijas Dabas muzejā skolēni gida pavadībā apskatīja entomoloģijas ekspozīciju, uzzinot interesantus faktus par kukaiņiem.

Katru gadu Ogres sākumskolā norisinās eksperimentu konkurss, kurā skolēni pēta dažādas lietas, procesus dabā un iepazīstina citus ar savu pētījumu rezultātiem. Šo aktivitāti atbalsta ļoti daudz izglītojamo.

Veiksmīgākajiem dalībniekiem projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 24. maijā norisinājās mācību ekskursija uz Latvijas Dabas muzeju, kurā skolēni gida pavadībā apskatīja entomoloģijas ekspozīciju, uzzinot interesantus faktus par kukaiņiem.

Ekskursijas laikā skolēni apguva dažādas kukaiņu grupas – vaboles, tauriņus, spāres, sienāžus, mušas, blaktis u.c., noskaidroja atšķirības un iepazinās ar to dzīvotnēm – kāpām, purviem, ezeriem, pļavām, mežiem, kā arī šo biotopu raksturīgajām kukaiņu sugām.

Iegūtās zināšanas nostiprināja, izstrādājot interesantus grupu darbus - savā starpā aktīvi diskutējot, daloties savā pieredzē un zināšanās. Noslēdzoties ekskursijas dienai, skolēni jutās gandarīti par iegūtajām zināšanām un jauki pavadīto laiku.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001