Jauno lasītāju klubs

Šo nodarbību laikā skolēni pilnveidoja lasīšanas tehniku un izmantojot dažādas metodes, attīstīja teksta izpratni.

Nedēļas laikā skolēni devās uz individuālajām lasīšanas nodarbībām, kuru laikā tika izlasīts viens stāsts. Šo nodarbību laikā skolēni pilnveidoja lasīšanas tehniku un izmantojot dažādas metodes, attīstīja teksta izpratni. Reizi nedēļā tika organizēta nodarbība, kurā piedalījās visi skolēni, kas darbojās individuālajās lasīšanas nodarbībās. Kopīgās nodarbības laikā tika izlasīta jauna grāmata, skolēni atbildēja uz jautājumiem, analizēja notikumu gaitu, galvenos varoņus, kā arī piedalījās radošā aktivitātē, kura tika saistīta ar grāmatā izlasīto. Aktivitātes laikā bērni attīstīja tēlaino un asociatīvo domāšanu, aktīvo uztveri, individuālā darba dinamiku, savu darbaspēju kvalitāti, spēju uztvert un analizēt, kā arī prasmi strādāt komandā.

Apmeklējot nodarbības mainījusies skolēnu attieksme pret grāmatām un lasīšanu. Interese par grāmatām ir palielinājusies, lasīšanas tehnika ir uzlabojusies, ir paaugstinājies uzmanības līmenis un attīstījies skolēnu radošums un kritiskā domāšana. Draudzīgā un saprotošā attieksme iedrošināja skolēnus uz nodarbībām nākt ar prieku un interesi, līdz ar to uzlabojās arī skolēnu klausīšanās un pašmotivācijas prasmes, kas ir ļoti svarīgas skolas gaitas uzsākot. Programmas noslēgumā skolēni lasa vidēji par 16 vārdiem minūtē vairāk, kā arī regulāri izmanto skolas bibliotēkas pakalpojumus.

Grāmatu lasīšana ir mans hobijs

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001