Diskusiju klubs

Diskusiju klubā attīsta skolēnu uzticēšanos, izpratni, atvērtību, ka katrs var kļūdīties, sevišķi svešvalodu apguves procesā.

Veiktās aktivitātes:

  • Diskusijas par angļu valodas stundās apgūstamajām tēmām.
  • Diskusijas par tematiem, kas nav saistīti ar apgūstamo vielu stundās.
  • Spēles, kas veicina skolēnu atmiņas attīstību.
  • Tekstu lasīšana un mutiska analīze, tā nostiprinot skolēnu komunikāciju svešvalodā.
  • Uzdevumi par stundās apgūto vielu.
  • Rakstiska saziņa angļu valodā.
  • Vārdu izrunas praktizēšana.
  • Latviešu un angļu kultūras salīdzināšana.
  • Video un audio materiālu analīze un diskusijas par dzirdēto.

Diskusiju klubā izdevās iegūt skolēnu uzticēšanos, izpratni, atvērtību, ka katrs var kļūdīties, sevišķi svešvalodu apguves procesā. Nostiprinātas pamatzināšanas par angļu valodas likumsakarībām un pielietojumu. Sekmēta izpratne par dažādu kultūru daudzveidību, citādā pieņemšana. Attīstīta skolēnu spēja saprast rakstīto, lasīto un dzirdēto informāciju svešvalodā. Prasme novērtēt valodas zināšanas ikdienā, komunicējot ar saviem vienaudžiem. Sekmēta spēja uztvert un izprast video un audio materiālus.

Veidojam dialogu un attīstam komunicēšanas spējas

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001