Peldēšanas nodarbības

Skolēniem tika attīstītas ne tikai konkrētas peldētprasmes, bet arī sadarbības prasmes, domāšanas prasmes un fiziskā sagatavotība.

Ar dažādu peldēšanas vingrinājumu un uzdevumu palīdzību ir uzlabota skolēnu saskaņota kāju un roku darbība kraulā uz krūtīm, apgūta kāju darbība kraulā uz muguras un brasā. Tāpat apgūti ķermeņa garenrotācijas pamatprincipi kraulā uz krūtīm. Ar dažādu rotaļu un stafešu palīdzību ir ievērojami uzlabotas skolēnu niršanas prasmes un spēja aizturēt elpu, uzsākot peldējumu un mainot peldējuma virzienu zem ūdens, kā arī ienirstot spēj noteikt kādas formas un krāsas priekšmeti ir atrodami peldbaseinā. Spēj veikt niršanu ūdenī uz krūtīm no paaugstinājuma.

Skolēniem tika attīstītas ne tikai konkrētas peldētprasmes, bet arī sadarbības prasmes, domāšanas prasmes un  fiziskā sagatavotība, kas, savukārt, uzlabojusi skolēnu koncentrēšanās spējas mācību stundās un pašmotivāciju.

Fiziskās sagatavotības uzlabošana peldēšanas nodarbībās

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001