LEGO projektēšanas skola

LEGO nodarbībās tiek attīstīta skolēnu sīkā motorika, pirkstu muskulatūra, kas ir ļoti svarīga komponente skolēnu vispārējā attīstībā – lasītprasme, rakstītprasme, matemātiskās pamatprasmes.

LEGO projektēšanas skola ir viens no personības veidošanās un attīstīšanās komponentiem. LEGO nodarbībās tiek attīstīta skolēnu sīkā motorika, pirkstu muskulatūra, kas ir ļoti svarīga komponente skolēnu vispārējā attīstībā – lasītprasme, rakstītprasme, matemātiskās pamatprasmes. LEGO attīsta telpisko iztēli un radošo domāšanu. Spēlēšanās ar LEGO palīdz skolēniem mācībās, jo veicina matemātisko domāšanu un precizitāti.

Darbojoties grupās tika attīstītas arī savstarpējās komunikācijas prasmes , spēja sastrādāties komandā, ieņemt līdera pozīcijas vai saprast savas spējas izpildīt norādījumus.

Izdevās:

  • Telpisku figūru (kubs, konuss, piramīda…) iepazīšana, izklājums plaknē, izveidošana no papīra
  • LEGO klucīšu daudzveidības iepazīšana – šķirošana pa krāsām, pēc lieluma un pielietošanas veidiem
  • Dažādu objektu projektēšana pēc zīmējuma vai iztēles (koki, mājas, dzīvnieki, mašīnas)
  • Lego Technic pielietošana dažādu automašīnu modelēšanā
  • Zobratu mehānisma mijiedarbības iepazīšana
  • Multiplikācijas filmu izveide.
  • Skolēniem visvairāk patika jēgpilni izmantot modernās tehnoloģijas (telefonus un planšetes), lai izveidotu savu multfilmu. Bērni strādāja grupā pa trīs un radīja savu versiju par paša izveidotu tēmu. Skolēni atzina, ka kļūt par animatoru nav viegli un izgatavot savu projektu nevar īsā laikā.

Īsfilma “Re, kas sanāca!” par Lego projektēšanas skolas pulciņā veiktajām aktivitātēm.

Bērnu veidotās multfilmas Lego projektēšanas skolas pulciņā, izmantojot StopMotion aplikāciju:

Lego projektēšanas skolas pulciņā 2018./2019. mācību gadā pirmo un otro klašu bērni cītīgi strādāja un attīstīja savas animatoru prasmes, veidojot multfilmas:

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001