Mazās brīnumzemes izbraukuma nodarbība

Ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē.

Ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē. Tās attīsta telpisko domāšanu, veicina pašvirzītu apmācību procesu, mudinot skolēnus apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

Mazās Brīnumzemes izbraukuma piedzīvojumā skolēni piedalījās izglītojošās nodarbībās un praktiskās darbnīcās ar mērķi attīstīt jaunas prasmes, papildināt jau apgūtās zināšanas un, kopā ar meistariem, izzināt eksakto zinātņu un mākslas jomas, kā arī starpnozaru sadarbības šodienas un nākotnes iespējas.

Mazās brīnumzemes nodarbība skolā

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001